Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
06-11-2021

Įstatymų pakeitimai suteiksiantys geresnes galimybes verslams iš trečiųjų šalių įsikurti ir vystyti veiklą Lietuvoje

2021 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas beveik vienbalsiai priėmė įstatymų pakeitimų paketą, kuris užtikrins į naujų darbo vietų sukūrimą Lietuvoje investuojančių įmonių teisę lengvatine tvarka įdarbinti darbuotojus užsieniečius.

Buvo pakeistos Investicijų įstatymo, Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties ir Užimtumo įstatymo nuostatos.

Tai vadinamas darbuotojų relokacijos paketas, kuris investuoti Lietuvoje įsipareigojusioms trečiųjų šalių, visų pirma, Baltarusijos, įmonėms ir įmonių grupėms padės be didesnių biurokratinių kliūčių perkelti darbuotojus ir jų šeimos narius į Lietuvą. 

Įstatymų pakeitimai įsigalios nuo 2021 m. birželio 15 d., o juos įgyvendinantys teisės aktai turės būti priimti iki birželio 14 d.

Investicijų įstatymo pakeitimais nustatytos tokios pagrindinės teisės įdarbinti užsieniečius lengvatine tvarka suteikimo sąlygos:

  • Sudaroma sutartis tarp investuojančios įmonės ir Vyriausybės įgaliotos institucijos, kurioje nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos;
  • Investicijų suma – ne mažiau kaip 1,45 mln. Eur;
  • Investuotojo įmonės ar įmonių grupės metinės pajamos bent vienais finansiniais metais per pastaruosius trejus metus buvo ne mažesnės kaip 2 500 000 eurų.
  • Investuotojas įsipareigoja investuoti į naujų darbo vietų sukūrimą Lietuvos Respublikoje, kuriose pagal darbo sutartis įdarbintų asmenų mėnesinio darbo užmokesčio vidurkis būtų ne mažesnis negu 1,5 iki investicijų sutarties sudarymo Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

Įmonei, atitinkančiai aukščiau nurodytus reikalavimus, kas patvirtinama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotos viešosios įstaigos išduotu dokumentus, bus taikomos lengvatinės darbuotojų- užsieniečių įdarbinimo sąlygos, lyginant su tomis, kurias nustato Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatos, o būtent:

  • Dėl leidimų gyventi Lietuvoje galės kreiptis ne tik aukštos kvalifikacijos, bet ir visi perkeliami darbuotojai, dirbantys ar dirbę investuojančios įmonės grupėje ne mažiau nei tris mėnesius iki investicijų sutarties sudarymo dienos;
  • Užimtumo tarnyba nevertins tokių darbuotojų kvalifikacijos ar darbo patirties –  dėl jų tinkamumo dirbti spręs pats investuotojas;
  • Taip pat nebus vertinama, ar užsieniečio – darbuotojo šeimos nariai atitinka darbo rinkos poreikius – jie turės teisę dirbti Lietuvoje ir gaus tokios pat galiojimo trukmės leidimus laikinai gyventi;
  • Leidimą laikinai gyventi taip pat gali gauti investuotojas arba investuotojo dalyvis, kuriam nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/10 Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, kurioje pagal investicijų sutartį Lietuvos Respublikoje numatytos sukurti darbo vietos, įstatinio kapitalo ir kurio investuotos lėšos į šią įmonę sudaro ne mažiau kaip 14 000 eurų;
  • Užsienietis, kuris atvyksta dirbti pagal investicijų sutartį Lietuvos Respublikoje numatytoje sukurti darbo vietoje, gali pradėti dirbti teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu nuo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Užsieniečiui leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas ar keičiamas trejiems metams, bet ne ilgiau nei iki investicijų sutarties galiojimo pabaigos.

Svarbu ir tai, kad iki šių Investicijų įstatymo pakeitimų įsigaliojimo sudarytas investicijų sutartis įgyvendinantys investuotojai, atitinkantys aukščiau nustatytas sąlygas, turi teisę per 6 mėnesius nuo šių pakeitimų įsigaliojimo kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją dėl galiojančių investicijų sutarčių pakeitimo, nuo kurių įsigaliojimo dienos jiems bus taikomos naujai nustatytos lengvatos.   

 class=

 class=