Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Darbuotojų sveikatos duomenų tvarkymas COVID-19 ekstremaliosios situacijos metu

2020 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2821 (įsigaliojo 2020-03-19) DK 49 straipsnis papildytas 31 dalimi, numatančia, kad „Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas. <…>“.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija įspėja, kad šios nuostatos darbdaviai neturėtų aiškinti ir taikyti plečiamai: 

  • Darbuotojui pakanka informuoti darbdavį, kad serga grėsmę kitiems darbuotojams keliančia liga, nurodant tik susirgimo faktą arba, kad yra aplinkybių, dėl kurių jis galėjo tokia liga užsikrėsti; 
  • Darbdavys pasiūlyme dėl darbo funkcijų vykdymo nuotoliniu būdu neturėtų tokio darbo režimo priežastimi nurodyti konkretaus darbuotojo susirgimo, o vietoje to pasirinkti mažiau darbuotojo privatumą pažeidžiančią priežastį, pavyzdžiui, kitų darbuotojų sveikatos apsaugos užtikrinimas;
  • Naujai įtvirtinta DK nuostata negali būti aiškinama, kaip įpareigojanti darbdavius dokumentuoti bei saugoti duomenis apie darbuotojų sveikatą – darbuotojai neturėtų būti įpareigojami pildyti deklaracijų, anketų ar kitokiu būdu reguliariai teikti informaciją apie jų sveikatos būklę ar jos pokyčius. Toks duomenų rinkimas gali būti nesuderinamas su BDAR; 
  • Darbdaviams rekomenduojama instruktuoti savo darbuotojus apie jų pareigą matuotis kūno temperatūrą ir kitaip stebėti savo sveikatos būklę, taip pat apie pareigą informuoti darbdavį, jei darbuotojui įtariamas ar patvirtinamas COVID-19. 

Susisiekite su Aurelija aurelija.rutkauskaite@triniti.lt