Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Ar sutuoktinis atsako už kito sutuoktinio verslo skolas?

Bendros sutuoktinių prievolės yra tik tos,
kurios kyla iš sutuoktinių bendro turto tvarkymo ir šeimos poreikių tenkinimo. Tokios
prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, o jo nepakankant — ir iš
asmeninio jų turto.

Juridiniai asmenys ir jų dalyviai neatsako
pagal vieni kitų prievoles. Nei akcinių bendrovių, nei uždarųjų akcinių
bendrovių dalyviai, nei jų sutuoktiniai neatsako už juridinių asmenų prievoles,
išskyrus įstatymuose arba konkrečios
bendrovės steigimo dokumentuose numatytus atvejus.

Yra tik dvi neribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų rūšys, kurių dalyviai atsako už juridinio asmens prievoles — ūkinės
bendrijos ir individualios įmonės. Jų dalyvių atsakomybė yra subsidiari. Tai
reiškia, kad tuo atveju, kai nepakanka bendrijos ar individualios įmonės turto,
pagal ūkinio subjekto prievoles atsako dalyviai.

O kaip šeimos versle ar ūkininko ūkyje?

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi
pozicijos, kad ūkinės bendrijos ar individualios įmonės dalyvio sutuoktinis kartu
su kitu sutuoktiniu gali atsakyti už šios įmonės prievoles subsidiariai tik kai
įmonė yra šeimos verslas. Kai šeimos verslui naudojamas ne tik bendras
sutuoktinių turtas, bet ir jų abiejų fizinis bei intelektinis darbas, o abu
sutuoktiniai aktyviai dalyvauja šeimos versle, jų veikla gali būti kvalifikuojama kaip
jungtinė veikla, kurios tikslas — bendromis lėšomis ir darbu vykdyti verslą.

Vien įmonės turto teisinis režimas (t.y.,
kad įmonės turtas bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso abiem
sutuoktiniams) ir iš jos veiklos gautų pajamų panaudojimas šeimos interesams
negali būti pagrindas atsirasti sutuoktinio prievolei atsakyti už kito
sutuoktinio įmonės prievoles.

Taigi buvimo šeimos verslu faktas nėra
preziumuojamas, šį faktą turi įrodyti kreditorius, siekiantis gauti reikalavimo
patenkinimą iš įmonės savininko sutuoktinio turto. Jei kreditorius neįrodo, kad
įmonės dalyvio sutuoktinis jungtinės veiklos pagrindais dalyvavo sutuoktinio
įmonės kaip šeimos versle, tai sutuoktinis neprivalo atsakyti pagal kito
sutuoktinio įmonės prievoles.

Jei šeimos verslo faktas įrodytas, laikoma,
kad sutuoktinių prievolė yra solidari. Vis tik įmonės atžvilgiu ši solidarioji
prievolė yra subsidiari. Tai reiškia, kad pirmiausia prievolė vykdoma iš juridinio
asmens (ūkinės bendrijos ar individualios įmonės) turto, jo nesant ar
nepakankant — iš sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės, o šios nesant ar
nepakankant — iš asmeninio kiekvieno sutuoktinio turto.

Jeigu prievolės nepripažįstamos bendromis,
galima išieškoti iš bendro sutuoktinių turto, nustačius atsakingo sutuoktinio
turto dalį jame, bei asmeninio atsakingo sutuoktinio turto. Jeigu atsakingo
sutuoktinio asmeninės prievolės buvo vykdomos iš bendro turto, atsakingas
sutuoktinis turi kompensuoti bendrosios jungtinės nuosavybės sumažėjimą.