Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Agresoriaus kapitalas – pagrindas sutarčiai nutraukti?

Šiuo neapibrėžtumo ir tuo pačiu vienybės metu, kurių priežastis – agresorių sukeltas karas Ukrainoje bei kėsinimasis į Ukrainos valstybingumą, viešojoje erdvėje vis pasirodo pranešimai apie Lietuvos ir kitų demokratinių šalių įmonių siekį nutraukti komercines sutartis su buvusiais savo partneriais Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje. Nors toks siekis pateisinamas bendražmogiškomis vertybėmis, tačiau ne visais atvejais yra teisėtas, todėl nutraukiančiai sutartis pusei gali sukelti nuostolių. Tad visais atvejais, sprendžiant, kokiu būdu ir pagrindu nutraukti sutartį su agresorių teritorijoje įsteigta ar kitaip su agresorėmis susijusia įmone (buvusiu partneriu), būtina įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, kad santykių nutraukimas būtų kuo mažiau skaudus iš finansinės pusės.

Toliau pateikiame sąrašą pagrindinių aplinkybių (priklausomai nuo situacijos, jų gali būti ir daugiau), į kuriuos siūlome atsižvelgti, jeigu norima nutraukti su agresorių kapitalo įmone sutartį, kuriai taikoma Lietuvos teisė:

Sutarties nutraukimas ir tarptautinės sankcijos

Šiuo metu Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu aktyviai taikomos sankcijos, kurių dalis nukreipiama ir į šiose agresorėse įsteigtus verslus, uždraudžiant Jungtinėse Amerikos Valstijoje ar Europos Sąjungoje veikiantiems verslams ne tik pradėti, bet ir tęsti jau sudarytų sutarčių vykdymą. Dėl šios priežasties, ketinant nutraukti sutartį su Rusijoje ar Baltarusijoje įsteigta įmone, visų pirma, būtina patikrinti visą apie buvusį partnerį sukauptą informaciją (akcininkų struktūrą ir pan.) bei palyginti šią informaciją su galiojančiomis sankcijomis. Bendrą informaciją apie JAV ir ES taikomas sankcijas galima rasti šiuose duomenų bazėse:

Nustačius, kad atitinkama sutartis negali būti vykdoma dėl įvestų sankcijų, tokią sutartį nutraukti gali bet kuri iš šalių, prieš tai išlaukus sutartyje numatytą terminą, kiek šalių sutarimu gali trūkti nenugalimos jėgos aplinkybė, arba protingą terminą, jeigu toks konkretus terminas sutartyje nėra nustatytas.

Neterminuotos sutarties nutraukimas

Jeigu sutartis yra neterminuota (neapibrėžtas jos galiojimo terminas), pavyzdžiui, yra sudaryta generalinė prekių tiekimo sutartis, tokią sutartį įprastai galima nutraukti, pranešus apie sutarties nutraukimą kitai pusei prieš protingą terminą (kas yra protingas terminas priklauso nuo įvairių aplinkybių, įskaitant sutarties tipą bei vertę). Žinoma, jeigu yra sudaryta generalinė prekių tiekimo sutartis ir pagal ją jau susitarta dėl konkrečių prekių partijų tiekimo (yra suderinti ir patvirtinti užsakymai), generalinės sutarties nutraukimas įprastu atveju nepanaikins patvirtintų užsakymų kaip atskirų (santykinai) sandorių.

Terminuotos sutarties nutraukimas

Jeigu sudaryta sutartis yra terminuota, sutarties nutraukimas yra labiau komplikuotas ir stipriai priklauso nuo sutarties rūšies bei atitinkamų jai taikomų nutraukimo sąlygų (visų pirma, įtvirtintų pačioje sutartyje, vėliau – įstatymuose).

Pavyzdžiui, jei yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis ir Lietuvos įmonė yra paslaugų užsakovas, tokią sutartį nutraukti didesnių problemų neturėtų būti, nes Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato imperatyvią užsakovo teisę bet kada nutraukti paslaugų sutartį (net jei paslaugų teikimas jau yra pradėtas). Tokiu atveju užsakovas privalo tik sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.

Taip pat didesnių įmonių, kurios savo veikloje vadovaujasi ESG (Environmental, Sustainability and Governance) gerąja praktika, sudaromose tarptautinėse sutartyse dažnu atveju numatoma vieną esminių partnerio pareigų tiesiogiai ir netiesiogiai nenaudoti bei nesudaryti prielaidų naudoti jokios pagal sutartį jam perduotos naudos korupciniais tikslais bei nusikaltimams žmonijai, karo nusikaltimams ar karui finansuoti. Tad, jeigu kita sutarties šalis yra Rusijos ar Baltarusijos valstybinė įmonė, galima laikyti, jog yra pažeistas nurodytas įsipareigojimas ir galima nutraukti sutartį dėl kitos šalies padaryto esminio pažeidimo.

O neteisėtas sutarties nutraukimas?

Tikėtina, kad dalis demokratinėmis vertybėmis besivadovaujančių verslų gali siekti nutraukti sutartis, net jei įtaria, kad toks nutraukimas gali būti laikomas neteisėtu ir būti pagrindas kitai pusei reikalauti nuostolių atlyginimo. Tokiu atveju patartina atsižvelgti ne tik į potencialių kitos pusės nuostolių dydį, bet ir į teisės aktuose numatytus atleidimo nuo civilinės atsakomybės arba civilinės atsakomybės netaikymo pagrindus.