Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

10 patarimų tiekėjams, kad dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose būtų sėkmingas

Tvyrant neaiškumui, kaip šalyje įvestas karantinas atsilieps ekonomikai, viešojoje erdvėje pasigirsta raginimų vartojimą skatinti viešųjų pirkimų pagalba. Sunkmečiu tiekėjai dažnai žvelgia į viešuosius pirkimus kaip į išsigelbėjimo ratą, todėl labai tikėtina, kad artimiausiu metu tiekėjų konkurencija taps aršesnė ir kils daugiau ginčų. 

Siekdami padėti tiekėjams, pateikiame kelis patarimus, į ką atkreipti dėmesį, kad dalyvavimas viešajame pirkime būtų sėkmingas:

1. Įvertinkite kvalifikacijos reikalavimus. Ar jie yra būtini (minimalūs), kad tiekėjas būtų pajėgus įgyvendinti sutartį? Savo srities profesionalui dažnai pakanka vos užmesti akį į reikalavimų sąrašą, kad nustatytų perteklines sąlygas.

2. Įvertinkite ekonominio naudingumo kriterijus. Ar jie pakankamai apibrėžti (galima suprasti kaip ir už ką balai bus skiriami) ir susiję su pirkimo objektu?

3. Įvertinkite techninės specifikacijos reikalavimus. Ar konkreti sąlyga ar jų visuma nesudaro palankesnių sąlygų konkretiems tiekėjams arba gamintojams?

4. Nedelsdami klauskite arba teikite pretenziją dėl pirkimo sąlygų. Jei kyla klausimų dėl pirkimo sąlygų ar turite pastabų, nedelsdami perkančiajai organizacijai pateikite klausimus arba teikite pretenziją. Primename, kad terminas pateikti pretenziją dėl pirkimo sąlygų tarptautiniame pirkime yra tik 10 d. nuo sąlygų paskelbimo dienos (supaprastintame – 5 d. d.). Praleidus šį terminą, net ir pagrįsta pretenzija gali būti nenagrinėjama.

5. Nustatykite, ką reikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Atidžiai išnagrinėkite, kokius dokumentus ar duomenis pirkimo sąlygose nurodoma pateikti su pasiūlymu (kartais tokie reikalavimai būna „išmėtyti“ skirtingose sąlygų vietose ir net dokumentuose). Akcentuojame, kad kartu su pasiūlymu nepateikus reikalautų dokumentų, įrodančių atitiktį pirkimo objektui nustatytiems reikalavimams (sudarančių pasiūlymą „siaurąja“ prasme), pasiūlymas bus atmestas.

6. Pasiūlyme išviešinkite pasitelkiamus asmenis. Jei siekdami atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ketinate remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, būtinai nurodykite šiuos asmenis pasiūlyme. Kitu atveju atitikties kvalifikacijos reikalavimams jų pajėgumais pagrįsti negalėsite. Atkreipiame dėmesį, kad tai aktualu ne tik pasitelkiant juridinius asmenis, bet ir fizinius asmenis – tuos, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra Jūsų darbuotojai (įskaitant ir ketinamus įdarbinti asmenis).

7. Įsitikinkite, kad pasitelkiami asmenys atitinka kvalifikacijos reikalavimus. Perkančiajai organizacijai nustačius, kad pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka šių reikalavimų, tai gali būti traktuojama kaip rimtas suklaidinimas, o tiekėjas gali būti šalinamas iš pirkimo procedūrų dėl melagingos informacijos pateikimo. Pažymime, kad tam net nebūtina tiekėjo tyčia suklaidinti perkančiąją organizaciją – pakanka vien nerūpestingumo.

8. Galite siūlyti lygiaverčius sprendinius, leidžiančius pasiekti tą patį rezultatą. Nors idealiuoju atveju pirkimo sąlygų reikalavimus prašyti tikslinti ar ginčyti reikėtų iškart po sąlygų paviešinimo, tačiau pastebime, kad teismų praktika leidžia teikti ir lygiaverčius pasiūlymus, kurie ne visiškai atitinka nustatytas technines specifikacijas, bet iš esmės užtikrina tapataus rezultato pasiekimą. Pabrėžiame, kad, teikiant „lygiavertį“ pasiūlymą, tai būtina aiškiai jame nurodyti bei kartu pateikti visus lygiavertiškumo įrodymus.

9. Pasiūlymo duomenų slaptumas – išimtinė situacija. Viešųjų pirkimų įstatymas numato teisę tiekėjams susipažinti su laimėtojo pasiūlymu, o teismų praktika paaiškina, kad pasiūlymą sudarantys duomenys gali būti neviešinami tik išimtiniais atvejais. Iš esmės tam tikri duomenys gali būti neteikiami tik jei tai asmens duomenys ar komercinė paslaptis. Atkreipiame dėmesį, kad vien neviešintinų duomenų egzistavimas nedaro viso dokumento konfidencialiu – toks dokumentas turi būti pateikiamas užtušuojant neviešintinas vietas.

10. Nedelsdami klauskite arba teikite pretenziją dėl pasiūlymo vertinimo. Pažymime, kad perkančioji organizacija privalo motyvuoti kiekvieną savo sprendimą, todėl, jei kyla klausimų dėl pasiūlymų vertinimo, nedelsdami prašykite pirkimo vykdytojo išsamiai sprendimą paaiškinti. Jei su sprendimu nesutinkate – teikite motyvuotą pretenziją. Primename, kad ir šiuo atveju svarbu nedelsti, kadangi pretenzijos pateikimui tarptautiniame pirkime nustatytas tik 10 d. terminas nuo sprendimo paviešinimo dienos (supaprastintame – 5 d. d.). 

Susisiekite su Justinu justinas.brimeris@triniti.lt