Uudised
Eesti
Läti
Leedu
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Valmis uus juhendmaterjal „Legal Guide to Business in the Baltics 2017“

TRINITI Eesti, TRINITI Läti ja TRINITI Leedu koostöös on valminud uus kokkuvõtlik juhendmaterjal Balti riikides ettevõtlusega tegelemise õiguslikest aspektidest – Legal Guide to Business in the Baltics 2017.

Juhend sisaldab ülevaadet iga Balti riigi õigussüsteemist, investeerimiskeskkonnast, äri-, lepingu-, töö- ning asjaõigusest, ühinemiste ja omandamiste reeglistikust, maksustamisest, intellektuaalsest omandist ning välisriigi kohtulahendite täitmise korrast.

Juhendmaterjal lõpus on kokkuvõtlik, kolme Balti riiki võrdlev koontabel. Juhend on ingliskeelne.

Kui olete juhendmaterjalist huvitatud, siis võtke ühendust aadressil triniti@triniti.ee.