Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Valmis Kroodi tööstuspiirkonna veemajandusprojekt

2020. aasta lõpus sai valmis Kroodi tööstuspiirkonna veemajandusprojekt. TRINITI transpordi ja taristu töögrupi vandeadvokaat Ain Kalme nõustas projekti elluviimisel hangete korraldamist. Tegemist on olulise projektiga muuhulgas keskkonnakaitse vaates.

 width=Foto: Sander Silm

Kroodi tööstuspiirkond asub Maardu linnas. Varasemalt puudus seal tänapäevane veevõrk ning reovee- ja sademevee süsteem oli täielikult amortiseerunud. Tööstuspiirkonnast lähtuv reostus kahjustas tõsiselt piirkonda läbiva Kroodi oja ning seeläbi ka Soome lahe keskkonnaseisundit.

Projekti tulemusel rajati ca 10 km veetorustikku, ca 15 km reovee- ja sademeveetorustikke ning puhasti.

Samal ajal viis Keskkonnaministeerium läbi Kroodi oja enda puhastamise projekti, kus puhastati uudsel termotöötluse meetodil nii Kroodi oja kui oja kaldad väga tõsisest reostusest. Enne puhastamist oli Kroodi oja Eesti kõige enamreostunud veekogu.

Kokkuvõttes võib öelda, et mõlema projekti koosmõjus paranes Tallinna lähiümbruse keskkonnaseisund väga olulisel määral.