Uudised
Eesti
Uudised
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
05-18-2023

TRINITI nõustab Tallinna linna ja Utilitase ühisettevõtte asutamist

17. mail 2023.a. allkirjastasid Osaühing Utilitas ja Tallinna linn kavatsuste protokolli, millega lepiti kokku aja- ja tegevuskavas Tallinna linna ja Osaühingu Utilitas poolt ühise kaugküttevaldkonna ettevõtte AS Utilitas Tallinna Soojus asutamisel, mis hakkab 33,34% ulatuses kuuluma Tallinna linnale ja 66,66% Utilitasele.

Loodav ühisettevõte on valdusettevõte, mis juhib investeeringuid Tallinna piirkonnas, soojuse müümist jätkab AS Utilitas Tallinn. AS Utilitas Tallinna Soojus asutamisega muutuvad AS Utilitas Tallinn ja Aktsiaselts Tallinna Soojus AS Utilitas Tallinna Soojus tütarettevõteteks. Tehingu jõustumine eeldab Tallinna Linnavolikogu heakskiitu ja tehingu lõpuleviimiseks on vajalik koondumisluba Konkurentsiametilt.

Uue ühisettevõtte kaudu on kavas jätkata kaugküttevõrgu uuendamist ning investeerida uutesse taastuvenergia allikatesse nagu reovee ja merevee soojuspumbad. AS Utilitas Tallinna Soojus äriplaani eesmärk on saavutada süsinikuneutraalne kaugkütte- ja kaugjahutuse varustus hiljemalt 2030. aastaks, sh vähendada hiljemalt 2027. aastaks maagaasi osakaalu kaugküttes alla 10%, mis võimaldab vähendada fossiilkütuste tarbimist enam kui 500 000 MWh võrra. Samuti on eesmärk laiendada kaugkütte ja -jahutusvõrku, võimaldada sellega mugavat liitumist ning vastavalt tehnilistele võimalustele viia võrk linnaosadesse, mis täna kasutavad peamiselt fossiilseid kütteallikaid.

Ühisettevõtte loomine annab ka Tallinna kaugküttesüsteemi taastuvenergiale ülemineku rahastajatele kindluse 25-30 aastase tasuvusajaga investeeringute finantseerimisel.

TRINITI tiim koosseisus Ergo Blumfeldt, Ain Kalme, Tanel Kalaus, Sandor Elias ning Mikk Põld nõustavad Utilitast tehingu dokumentide ning klienti koondumise kontrolli menetluses ja tehingu lõpuleviimisel. Lisaks viib TRINITI tiim koos teiste TRINITI advokaatidega läbi AS-i Tallinna Soojus õigusauditi.

Pikemat uudist loe Utilitase kodulehelt.

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja.  Ettevõte varustab soojusega 386 000 elaniku kodumajapidamist ligi 5 500 hoonet kaheksas Eesti linnas ning osutab kaugjahutuse teenust. 2021. aastal tootis Utilitas 2 TWh soojust ja 330 GWh elektrit. Üle 2/3 energiast oli toodetud taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning kavandades ka esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.