Uudised
Eesti
Uudised
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
11-09-2022

TRINITI alustab tuumaseaduse eelnõu ajakohastamist

Novembri alguses allkirjastasid Keskonnaministeerium ja Advokaadibüroo TRINITI avatud hankemenetlusena läbiviidud riigihanke tulemusena töövõtulepingu, mille alusel viiakse läbi tuumaprogrammiga alustamiseks vajaliku õigusraamistiku kaardistamine ja tuumaseaduse eelnõu ajakohastamine ning vastava seletuskirja koostamine.

Nõustamishange on osa hetkel veel puuduva õigusraamistiku loomiseks, mis on üheks eelduseks Eestisse tuumajaama rajamiseks kui selline otsus soovitakse tulevikus langetada. Järgneva nelja kuu jooksul valmib uuring, mis kaardistab olemasoleva olukorra, sh lüngad Eesti kehtivas õiguskorras ning parimad rahvusvahelised valdkonna praktikad. Tuumaseaduse eelnõu ning kaasnev seletuskiri valmib kaheksa kuu jooksul lepingu allakirjutamisest.

Keskkonnaministeeriumi nõunik Reelika Runneli märkis, et „Riikliku tuumaenergia töörühma 2023.a lõpuks valmiva ülevaatliku lõpparuande koostamiseks on tuumaseaduse eelnõu ajakohastamine ja õigusraamistiku kaardistamine võtmetähtsusega tegevused. Saame selle põhjal hinnata tuumaenergia kasutuselevõtmiseks vajaliku töö mahtu ja Vabariigi Valituse ning Riigikogu positiivse otsuse korral ettevalmistavate tegevustega kiiremini edasi liikuda.“

„Peame Eesti tulevase energiajulgeoleku ja piisava elektrivarustuse vaates eesseisvat nõustamisülesannet ülioluliseks ning loeme hanke võitmist suureks tunnustuseks meie senistele kogemustele ja kordaminekutele taristu- ning energeetikavaldkondade õiguslikul nõustamisel, “ rõhutas TRINITI partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme.

TRINITI nõustamismeeskonda kuuluvad veel büroo Taristu & Transpordi töögrupi kaasjuht vandeadvokaat Ain Kalme ja vandeadvokaat Sten Veidebaum. TRINITI teostab järgneva kaheksa kuu jooksul nõustamishanke koostöös juhtiva rahvusvahelise energiaõiguse advokaadibürooga Castletown Law Suurbritanniast, juhtiva Kesk ja Ida-Euroopa konsultatsiooniettevõttega CIVITTA ja mitmeid Soome tuumaenergia projekte nõustanud advokaadibürooga Waselius & Wist.

“Meil on hea meel teha selles olulises projektis TRINITI-ga koostööd ning aidata Eestil välja töötada oma tuumaenergiaalast õigusraamistikku. Meie panus saab tuginema ekspertide senistele kogemustele, mis on saadud Ühendkuningriigi (EDF, Horizon Nuclear Power ja NuGen) ning rahvusvaheliste tuumaenergia projektide (AÜE, Saudi Araabia, Türgi, Jordaania ja Malaisia) nõustamise käigus”, lisas Simon Stuttaford advokaadibüroost Castletown Law.