Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Roheline on uus must – selle aasta jaanuarist rakenduvad uued ESG sätted

Endiselt ei tea, mis on ESG? Nüüd on viimane aeg, sest sisuliselt selle aasta jaanuarist on ESG uus ajajärk käes! Nimelt kohaldub kestlikkusaruandluse regulatsioon suurtele avaliku huvi üksustele, kellel on üle 500 töötaja. See kohustab ettevõtjaid vastutama oma ühiskondlike mõjude ja avaldama ühiskondlikku ja keskkonnajalajälge puudutavat teavet kõigile huvilistele.

Ka nendel, kelle juures alla 500 töötaja palgal, ei ole pikalt pääsu. Kuigi direktiiv hõlmab esimeses järgus vaid suuri avaliku huvi üksusi, kellel on üle 500 töötaja, laieneb direktiivi kohaldamisala järk-järgult järgmiselt:

🌱 2025. aastast suurettevõtetele, kellele kohaldub vähemalt kaks näitajat järgmistest kahel järjestikusel aastal:
-> 250 või rohkem töötajat;
-> 40 mln € müügitulu;
-> 20 mln € bilansimaht;
🌱 2026. aastast ülejäänud börsil noteeritud ettevõtted (v.a mikroettevõtted), samuti väikestele ja mittekeerukatele krediidiasutustele ning kaptiivkindlustusandjatele;
🌱 2028. aastast kolmandate riikide ettevõtjate kohta, kelle netokäive EL-is on üle 150 miljoni, kui neil on EL-is vähemalt üks tütarettevõtet või filiaali, mis ületab teatud künniseid.

Mis see kõik siis tähendab? Direktiivi kohaldumine tähendab, et teavet kestlikkusaruande esitamiseks tuleb hakata koguma selle aasta algusest. Kestlikkusaruanne ise tuleb esitada 2025. aastal. Direktiivist tulenevalt kaovad senised erinõuded suurettevõtjast avaliku huvi üksuse tegevusaruandele ja nende asemel tuleb esitada uus kestlikkusaruanne, kusjuures kogu kestlikkust käsitlev teave tuleb avaldada ettevõtte majandusaasta aruande koosseisu kuuluvas tegevusaruandes ja avalikustada digitaalses masinloetavas vormis.

Kestlikkusaruandluse direktiivist tuleneb kestlikkusaruandluse esitamise kohustus Euroopa kestlikkusaruandluse standardite alusel, mis on oma olemuselt nõuded, kuidas ettevõte peab koostama aruandlust ja teave, mida ettevõtja avalikustab kestlikkusaruandes oma oluliste mõjude, riskide ja võimaluste kohta seoses keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteemadega seotud kestlikkusaspektidega.

Uue nõudena peab kestllikkusaruandes esitatud teavet kontrollima sõltumatu audiitor.

Kestlikkusaruande standardite koha loe täpsemalt siit. Kui tekkis blogi lugedes teema kohta rohkem küsimusi, siis võta meie ekspertidega ühendust.