Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Riik toimetab uue nikotiinitoodete regulatsiooni kallal

Viimaste nädalate jooksul on leheveergudele tekkinud palju diskussiooni moodsate nikotiinitoodete ehk e-sigarettide ja nikotiinipatjade üle. Tervise- ja tööminister on osundanud kontrollimatule veipimisele ja lubanud teemad valitsusse viia, halli turu tekkimise põhjusena on toodud riigi tegemata tööd, emotsionaalselt „laetud“ valdkonda on kutsutud üles kaalutletult reguleerima ja palju muud. Põhjust pole ilmselt vaja kaugelt otsida. Lisaks tervise- ja tööministri korraldatud ümarlauale on alates juulikuust olnud töös eelnõu tubakaseaduse muutmiseks, millega minnakse e-sigarettide ja nikotiinipatjade reguleerimisega uuele ringile. Kuigi meedias on e-sigarettide ja nikotiinipatjade osas tuliselt arutletud, siis oleks paslik vaadata ka seda, et mida üldse praeguse plaani kohaselt muutma hakatakse.

Uue seaduseelnõu (654 SE) fookuses on kolm olulist teemat: e-sigarettide maitse- ja lõhnained, nikotiinipadjad ja riigisisene kaugmüük.

Maitse- ja lõhnained – enam polegi kõik keelatud?

Kõige enam diskussiooni ja vaidlusi tekitavaks teemaks on maitse- ja lõhnainete kasutamine e-sigarettide vedelikes. Hetkel kehtiva seaduse kohaselt on maitse- ja lõhnained ühe erandiga keelatud. Lubatud on üksnes tubaka ning mentooli maitse ja lõhn. Eelnõuga plaanitakse seni kehtinud reeglit oluliselt muuta. Eelnõu kohaselt oleks e-sigareti vedelike puhul keelatud üksnes maiustusi ja karastusjooke jäljendavad maitse- ja lõhnained.

Eelnõu on saanud kriitikat nikotiinipoliitika lõdvendamise osas. Samas, kuigi kehtiva seaduse järgi on maitse- ja lõhnained keelatud (v.a mentool ja tubakas), siis ei ole erinevad maitsed ja lõhnad turult kuhugi kadunud. Muudatuse eesmärk on tuua tarbijad n-ö „musta turu“ toodete juurest kontrollitud legaalse turu toodangu juurde.

Nikotiinipadjad saavad selgust

Kuigi nikotiinipadjad on juba mitu aastat legaalselt turul olnud, siis selge ja konkreetne reeglistik toodete endi kohta siiani puudub. Eelnõuga plaanitakse seda auku lappida ning tootjatel tuleb valmis olla, et edaspidi võivad toodetele kehtida kindlad nõuded. Näiteks on planeeritud nõuded toote kogusele, nikotiinisisaldusele ja teatud lisaainete keelud (vitamiinid, stimulaatorid, maiustuste ja karastusjookide maitsed ning lõhnad jms). Samuti kavandatakse nõudeid toodete pakenditele, s.t millised peavad olema pakendid ja etiketid.

Tootjate perspektiivist on muidugi mureks, et seaduse planeeritud jõustumisaeg on 2023. aasta 1. jaanuar. Võib juhtuda, et tootjatel jääb uute reeglitega kohanemiseks liiga vähe aega. Eeldusel, et kõnealune eelnõu üldse, ja millisel kujul, seaduseks saab.

Kauaoodatud kaugmüük

Hetkel ei ole ei e-sigarettide, nikotiinipatjade ja muude suitsuvabade toodete kaugmüük (nt e-pood) lubatud. See on tekitanud ebavõrdsuse, kus kahjulikke ja vähem kahjulikke tooteid koheldakse sama karmilt. Eelnõuga soovitakse suitsuvabade toodete kaugmüük riigisiseselt lubatavaks teha. Selle tingimuseks on, et kaupleja peab tehnilise lahenduse kaudu tagama, et alaealised ei saaks neid tooteid osta. Sama süsteem kehtib praegu ka alkoholi veebipoodide puhul. Kauplejad saavad seaduse vastuvõtmise korral õiguse legaalselt veebipoodi pidada.

Vaatamata sellele, et tervise- ja tööminister Peep Peterson on kuulutanud sõja ühekordsetele e-sigarettidele ning rääkinud nende keelustamise plaanist, siis töös olev eelnõu sellist keeldu ei sisalda. Hetkel on kõnealune eelnõu alles esimesel lugemisel. Aeg näitab, kas, millal ja millise sisuga muudatused lõpuks seaduseks saavad. Samas on viidatud, et sotsiaalministeeriumist on lähiajal oodata veel ühte tubakaseaduse eelnõud.

Kui Teil on sellel teemal küsimusi, võtke julgesti ühendust.