Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Praktikant Brigita-Liisa Piipuu- Ootusi ületav kogemus, mille tulemusena saan TRINITI-t oma teiseks pereks pidada!

Paratamatult lõppevad kõik head asjad ükskord. Kuid sellele vaatamata ei saaks ma olla tänulikum nende 4 nädala eest, kus mul võimaldati osa saada ühest elamusterohkest praktikast. Juba kandideerimisprotsessi alguses oli tore tõdeda, et TRINITI soovib avada oma uksed tudengitele, kes jagavad nendega samu väärtusi, s.t on sama elurõõmsad, töökad ja avatud nagu nemad ise.

Minu jaoks oli kindlasti üheks praktika võluks selle mitmekülgsus. Sain palju uusi teadmisi ja kogemusi mitmes erinevas valdkonnas. Alustades õigustatud huvi hinnangutest ning lõpetades erinevate nõudekirjade ja hagide koostamisega. Samuti tehti ülesannete delegeerimisel kindlaks, et saan aru oma töö ülesandest ning hiljem anti konstruktiivset tagasisidet nii selle osas, mis läks hästi kui ka selle osas, millele tuleks edaspidiselt tähelepanu pöörata. Seega tõesti tundsin, et minu praktika läbiviimine tehti büroo südameasjaks. 

Samuti üllatas mind, kui kiirelt ja lihtsalt toimus TRINITI-sse sisseelamine. Büroo õhkkond oli algusest peale kuni viimase praktikapäevani väga avatud ja toetav. Seega tundsin ennast terve praktikaperioodi vältel väga hoitult ning väärtustatult. Leian, et siinkohal oli võtmesõnaks vastastikune usaldus. 

Praktika lõppedes mõistsin, et TRINITI-s korraldatud praktika eesmärgiks ei olnud üksnes erinevate juriidiliste ülesannete delegeerimine, vaid minu kaasamine büroo igapäeva tegemistesse ja -ellu. Nii sain osa lisaks kliendikohtumistele ja kohtuskäimistele ka büroosisestest koosolekutest ning töövälistest tegemistest. Seega rohkem kui oleksin eales osanud ette kujutada ja küsida!

Kahtlemata väljun sellest praktikast võitjana, olles saanud juurde palju uusi kogemusi ning elukestvaid tutvusi. TRINITI ei oleks saanud minu esimest praktikakogemust erilisemaks teha. Seega suur aitäh veelkord tervele TRINITI perele ning eriline tänu minu juhendajatele Maarjale, Karmenile ja Erkile