Uudised
Eesti
Sündmused
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

“Kaugtöö turvaline korraldamine” TRINITI COVID-19 eriolukorra veebiseminar

29. aprilli veebinaril arutlesid TRINITI advokaadid ja CYBERS infoturbespetsialistid kaugtööd puudutavate õiguslike ja tehniliste probleemide ja lahenduste üle ning vastasid seminaril osalejate küsimustele.

Veebinari slaidid on allalaadimiseks ja salvestus järelvaatamiseks kättesaadavad nii kuulajaile kui neilegi, kes eilsele seminarile ei jõudnud.

Et tagada äritegevuse jätkumine ka kriisiolukorras, pidid paljud ettevõtjad sisuliselt üle öö tegema muudatusi oma töökorralduses, saates võimalikult paljud töötajad kodukontoritesse. Kahjuks avasid kiiruga ellu viidud muutused uusi võimalusi ka küberkurjategijatele, kes asusid ründama nii kasutajaid kui konverentskõnede platvorme ning ära kasutama nii kasutajate kui administraatorite tehtavaid vigu. Samuti tõusetus rida õigusprobleeme, näiteks küsimused sellest, mida teha, kui töötaja ei saa (endast olenematul põhjusel) või ei taha kaugtööd teha.

Kuna praegune kriis sai alguse COVID-19 pandeemiast, ei tohi kaugtöö kontekstis unustada terviseandmete töötlemise teemat. Kindlasti tasub igal tööandjal – nii kaug- kui kohttöötajate puhul – meeles pidada, et terviseandmeid tuleb koguda nii vähe kui võimalik ning võimalusel töödelda terviseandmete asemel terviseandmetega seotud andmeid.

Et kaugtöötajad teaksid oma õigusi ja kohustusi ning et nii tööandja huvid kui töötaja õigused oleksid võimalikult hästi kaitstud, tuleb kaugtöö reeglistik paika panna ja kirjalikult vormistada. Lisaks reeglistikust tulevate nõuete täitmisele saab iga kaugtöötaja ise oma e-turvalisust tõsta, juhindudes nii kirjapandud kui kirjutamata küberhügieeni reeglitest.

Kaugtöölahenduse platvormi valikul tuleb arvestada nii tehnilise toe kättesaadavuse, inimeste koolitamise vajaduste ning võimaluste kui ka täiendava ajakuluga, mis paratamatult asjade uut moodi tegema õppimisega kaasneb.

Üle võrgu toimuva suhtluse korral tuleb  kindlasti mõelda ka suhtluspartnerite tuvastamise võimalustele – kuidas teha kindlaks, kas inimene, kellele arvutivõrgu kaudu siseinfot edastatakse, on päriselt see, kes ta väidab end olevat.

Veebiseminaril esinesid ja osalejate küsimustele vastasid CYBERS infoturbeanalüütik, CISA Ats Onemar; CYBERS projektijuht Helena Jürgenson; TRINITI partner, vandeadvokaat Karmen Turk; TRINITI advokaat Maarja Pild ning TRINITI jurist Maarja Lehemets. Veebinari juhtis TRINITI advokaat Peeter P. Mõtsküla.

 class=

Ats Onemar, CISA
CYBERS infoturbeanalüütik

 class=

Helena Jürgenson
CYBERS projektijuht

TRINITI advokaatide teisi nõuandeid COVID-19 eriolukorras toimetulekuks leiate meie erilehelt https://triniti.ee/covid-19-koroonaviirus ning mõistagi osutame õigusabi nii eri- kui tavaolukorras.