Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Inglise kohus: pandeemia ei vabasta lennukirentnikke nende kohustustest (TRINITI Transpordi & Taristu õigusuudis)

Lennundusuudiseid vahendava Airfinance Journal (AFJ) andmetel on inglise kohtutes jõudnud esimeste lahenditeni COVID-19 pandeemiast tingitud globaalse lennunduskriisiga seotud vaidlused lennukite rendilepingute täitmise üle. AFJ andmetel ei ole lennukite rentnikuid, kes otsivad kohtu abil võimalust oma lepingutest tulenevatest kohustustest pääsemiseks pandeemia rasketele majanduslikele mõjudele ja tagajärgedele viidates, seni edu saatnud.

 width=

Näiteks hiljutises kohtuvaidluses Salam Air SAOC v Latam Airlines Group otsustas kohus, et lennukeid rentinud Salam Air vastavasisuline nõue ei ole piisavalt põhjendatud.

Laevandus- ja lennundusõigusele spetsialiseeruva advokaadibüroo Watson Farley & Williams (WFW) selgitusel on inglise õiguses olemas lepingu häirituse (frustration) doktriin, mille kohaselt lepingupool vabaneb oma kohustustest kui äärmuslike asjaolude esinemise tõttu oleks lepingus algselt kokkulepitu täitmine sedavõrd raskendatud, et tekkinud olukorras oleks kirjapandu täitmist nõuda ebaõiglane.

Kohtu põhjendused viidatud vaidluses kinnitavad lennunduses seni valdavaks peetevat seisukohta, et valdkonnas enimkohaldatava Inglise lepinguõiguse järgi on rentniku kohustus renti tasuda absoluutne, selgitas WFW partner Andrew Ward. Ta lisas, et “kommertslennunduses on rentnikud reeglina vastutavad oma lepingujärgsete kohustuste eest, s.h rendimaksete tasumine sõltumata asjaoludest, olgu selleks kasvõi põrgutuli, tulvavesi või pandeemia (come hell, high water or a pandemic)”.