Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Äripäev sai olulise võidu hagi tagamise raames vohama hakanud ajakirjandusvabaduse piiramise vallas

Eerik-Niiles Krossi esitas Äripäeva vastu hagi seoses 14.07.2014 ilmunud artiklis „Korruptsioonivastane Kross abistas skeemipunujaid“ avaldatud teatud avaldustega.

Lisaks hagile, esitas Kross ka hagi tagamise taotluse, mille Harju Maakohus rahuldas ning mille tulemusena ei võinuks Äripäev kuni põhivaidluse lõpuni taasavaldada vaidlusaluseid lauseid.

Äripäev vaidlustas hagi tagamise määruse ning Tallinna Ringkonnakohus leidis, et hageja taotletud ja maakohtu kohaldatud hagi tagamiseks abinõu ei vasta hagi tagamise eesmärgile ja on kostjat ülemäära koormav.

Ringkonnakohus nõustus, et rakendatud abinõu ei oma ilmselgelt otsuse täitmisele mingitki mõju. Küll aga võib oluliselt piirata ajakirjanduse (konkreetse väljaande kaudu) väljendusvabadust, kuna konkreetsete väljendite (lausete) kasutamise keelamine ei ole piiratud mitte ainult vaidlusaluses artiklis kajastatud eluliste asjaolude kontekstis, vaid hageja kohta üldse.

Eerik-Niiles Kross on vaidlustanud määrus Riigikohtus. Äripäeva AS-i esindas vandeadvokaat Karmen Turk.