Kogemused
Eesti
Energia, keskkond ja võrgud
ESG ja jätkusuutlikkus
mai 31, 2024

TRINITI viis läbi Amserv Grupi ESG auditi

ESG audit kujutab endast ettevõtte keskkonna, sotsiaalsete ja juhtimistegurite õigusliku vastavuse analüüsi, mis aitab tagada vastavust kohalduvate nõuetega ning valmistuda kestlikkusaruande esitamise kohustuseks. EL kestlikkuse aruandluse direktiivi kohaselt peavad ettevõtted hakkama avalikustama, kui suur osa nende käibest, kapitalimahust ja tegevuskuludest kvalifitseerub keskkonnasäästlikuks.  

Amserv Grupi auditeerimisprotsess hõlmas asjakohaste andmete kogumist ja analüüsimist, nende vastavuse hindamist siseriiklikele ja rahvusvahelistele standarditele ning soovituste andmist ESG tavade tõhustamiseks. Kuigi jätkusuutlikud põhimõtted ei olnud Amserv Grupi jaoks uudsed ja pikaajalist tööd oli tehtud vastutustundlike keskkonna, sotsiaalsete ja juhtimispõhimõtete juurutamisega, andis audit just majavälist objektiivset vaadet ettevõtte hetkeolukorrale. Auditi raportis anti iga nimetatud valdkonna raames soovitused, kuidas valdkonda parendada ja mis suunas edasi liikuda. Lisaks sellele toodi välja, kuidas tuleb tööd jätkata kestlikkuse valdkonna sisuliste aspektidega ja teha ettevalmistuvaid tegevusi kestlikkuse aruande esitamiseks. 

Tulevikus saab kestlikkusaruandlus olema majandusaasta aruande tegevusaruande osa, kus valdavalt suurettevõtted ja suured konsolideerimisgrupid hindavad konkreetselt oma tegevusega kaasnevaid olulisi mõjusid ja riske kestlikkusega seotud teemadel. Aruandlus annab ülevaate ettevõtte tegevusest lühi- ja pikas vaates ning näitab, kuidas ettevõte liigub oma seatud eesmärkide suunas. 

Auditi viisid läbi advokaadid Katrin Kose ja Klen Laus ning hilisemates järeltegevustes osalesid lisaks advokaadid Katri Tomson, Maarja Lehemets ja Risto Käbi.