Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
jaanuar 6, 2018

TRINITI omab kogemust ka kõige mahukamates ehitusvaidlustes

TRINITI esindas mainekat ehitusettevõtjat AS-i Remet ligi kaheksa aastat kestnud ja kaheksa erineva kohtukoosseisu menetluses olnud vaidluses Maa-ametiga. Olulisimaks õigusküsimuseks selles asjas oli projekteerija ja ehitaja vastutuse piiritlemine. Vaidluse tulemusena panustati teedrajava Riigikohtu praktika kujundamisse – asi jõudis kolm korda Riigikohtu menetlusse ning lõppes õigusrahu huvides poolte vahel sõlmitud kompromissiga pärast neljandat korda ringkonnakohtu astmesse tagasi saatmist. Riigikohtu lahendites korrati üle ehitusvaidlustes varem juurdunud põhimõtteid, kuid loodi ka ohtralt uut praktikat sarnaste asjade lahendamiseks. Riigikohus andis kohtutele põhjapanevaid juhiseid nii projekteerija ja ehitaja vastutuse eelduste kui ulatuse osas (vt otsused asjades nr 3-2-1-60-15, 3-2-1-116-16 ja 2-11-58942).