Kogemused
Eesti
Ühinemised & omandamised
veebruar 3, 2021

TRINITI nõustab AS Tallinna Vesi enamusosaluse omandamist Tallinna linna ja Utilitase poolt

Täna, 3. veebruaril 2021.a. allkirjastasid Tallinna linn, Utilitas ning United Utilities aktsiate müügilepingu, millega Tallinna linn ja Utilitas omandavad United Utilitisele kuuluva 35,3% osaluse AS-is Tallinna Vesi. Tehingu tulemusel saab Tallinna linn 52,35 protsendiga AS Tallinna Vesi enamusosanikuks, Utilitase osaluseks kujuneb 17,6 protsenti.

Tehingu väärtuseks on 100,2 miljonit eurot.

Tehingu jõustumine eeldab Tallinna Linnavolikogu heakskiitu ja tehingu lõpuleviimiseks on vajalik koondumisluba Konkurentsiametilt. Kui vastavad eeltingimused on täitunud, viiakse UU-lt aktsiate omandamine lõpule eeldatavasti märtsis 2021 ning tulenevalt kontrollosaluse muutumisest tekib Tallinna linnal ja Utilitasel kohustus esitada ühiselt ülevõtmispakkumine AS Tallinna Vesi aktsionäridele, mis korraldatakse pärast United Utilities Tallinn B.V osaluse tegelikku omandamist ja Finantsinspektsioonilt ülevõtmispakkumise läbiviimiseks vajalike kooskõlastuste saamist. Ülevõtmispakkumine ja selle tingimused kuulutatakse välja eraldi, kui need on Finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud.

TRINITI tiim koosseisus Ergo BlumfeldtAin KalmeSten VeidebaumMikk Põld ja Martin Järve nõustasid Tallinna linna ja Utilitast aktsiate müügilepingu läbirääkimistel ning nõustavad kliente koondumise kontrolli menetluses ning pärast tehingu lõpuleviimist kohustusliku ülevõtmispakkumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Ettevõte haldab 550 km kaugküttetorustikku ning varustab soojusega 174 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas – Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. Utilitas tootis 2020. aastal 1,7 TWh soojus- ning 394 GWh elektrienergiat. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal 127 miljonit eurot ning varade maht 386 miljonit eurot. Ettevõtte omanikeks on European Diversified Infrastructure Fund II (85%), mille varasid juhib First Sentier Investors ja OÜ Utilitas juhtkonnaliikmete ettevõtted (15%).

Pikemat uudist loe Tallinna linna kodulehelt