Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
jaanuar 31, 2017

TRINITI esindas edukalt kinnisvaraarendajat

TRINITI esindas kinnisvaraarendajat Tohu Arendus OÜ vaidluses korteriostjaga. Vaieldi peamiselt korteri väidetavate puuduste tõttu müügilepingust taganemise õiguspärasuse (sh õigeaegsuse) üle, samuti müügilepingust taganemise tagajärgedest tulenevate nõuete (sh leppetrahvi) üle. Vaidlus lõppes edukalt arendaja kasuks (vt otsus asjas nr 2-14-59242).