Kogemused
Eesti
Konkurentsiõigus & riigiabi
detsember 7, 2020

Märgiline Riigikohtu otsus alapakkumuste teemal riigihangetes

Vandeadvokaat Sandor Elias esindas klienti märgilise tähendusega vaidluses Riigikohtus haldusasjas 3-20-924. Nimelt leidis Riigikohus 04.11.2020 otsuses, et vastupidiselt senises kohtupraktikas juurdunud arusaamale, ei ole igasugune alla omahinna pakkumus keelatud. Riigikohus leidis, et hankelepingu väliste tuludega ristsubsideerimine pole keelatud, kui just valdkonna seadus või riigihanke tingimused seda eraldi ei keela. Alla omahinna pakkumus on samas lubamatu näiteks siis, kui see kahjustaks konkurentsi, eelkõige kui pakkuja kuritarvitaks nii oma turgu valitsevat seisundit konkurentide väljatõrjumise näol. Kokkuvõttes on Riigikohtu lahend riigihankemaastiku tulevikku kujundava tähendusega. Esiteks lähendab see riigihangete ja eraturu loogika, kuna tavalises ettevõtjate vahelises suhtes ei ole ka alla omahinna pakkumus alati keelatud. Teiseks asetab see paratamatult hankijate õlule mõneti suurema halduskoormuse.