Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
juuni 29, 2021

Esindasime klienti edukalt ringkonnakohtus vaidluses selle üle, kas kooselu lõppemise järgselt on õigus nõuda tagasi rahalisi hüvesid

Tallinna Ringkonnakohus tegi olulise lahendi küsimuses, kas kooselu ajal kingitud hüve, milleks käesoleval juhul oli sõiduki igakuisete liisingumaksete hüvitamine teise elukaaslase poolt, kuulub tagastamisele pärast kooselu lõppu. Ringkonnakohus nõustus meie positsiooniga, et juhul kui kulutuste tegemise ajal isikul puudub kavatsus neid hiljem tagasi nõuda, ei saa vastavat nõuet ka maksma panna. Asjaolu, et pärast suhte lõppemist vastav soov tekib, ei ole aga nõude rahuldamise aluseks või õigustuseks. Seega jättis ringkonnakohus TRINITI kliendi vastu esitatud põhjendamatu hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda. Klienti esindasid vandeadvokaadid Tanel Kalaus ja Anna Liiv.