Kogemused
Eesti
Äriõigus
Vaidluste lahendamine
november 12, 2019

Esindasime edukalt osaühingut vaidluses vähemusosanikuga erikontrolli läbiviimise üle

Osaühingu 49% osanik pöördus üldkoosoleku poole erikontrolli läbiviimise sooviga konkreetsetes küsimustes. Üldkoosolek jättis erikontrolli määramata. Vähemusosanik pöördus erikontrolli nõudega kohtusse ja muutis kohtumenetluse kestel oluliselt esitatavaid küsimusi. Ringkonnakohus leidis jõustunud lahendis, et erikontrolli ei saa määrata sellistes küsimustes, mille osas osanike üldkoosolek ei ole saanud varasemalt hääletada. Kokkuvõtvalt sedastas ringkonnakohus, et kohtu kaudu saab erikontrolli määramist nõuda üksnes samades küsimustes, mis toodi üldkoosoleku ette. Klienti esindas vandeadvokaat Anna Liiv.