Kogemused
Eesti
Transport & taristu
veebruar 14, 2018

Eesti Vee-ettevõtete Liidu nõustamine uuringus „Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine“

TRINITI osales aastatel 2016-2017 läbiviidud uuringu raames Eesti ühisveevärgi taristu ja vee-ettevõtjate olemasoleva olukorra analüüsis ning muudatusettepanekute ja tegevuskava koostamisel vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Uuringu tulemusel valmis põhjalik seitsmest osast koosnev raport