Pieredze
Lietuva
Veselības aprūpe un dzīvības zinātnes
August 14, 2015

Vadošu farmācijas uzņēmumu pārstāvība

Mēs pārstāvam vadošus farmācijas uzņēmumus strīdos par patentu īpašnieku tiesību pārkāpumiem un patentu reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.