Pieredze
Lietuva
Veselības aprūpe un dzīvības zinātnes
August 14, 2015

Vadošas nepatentēto zāļu ražošanas uzņēmuma pārstāvība patenta pārkāpuma un zaudējumu piedziņas lietā

Mēs pārstāvam vieno no vadošajiem nepatentēto zāļu ražošanas uzņēmumiem divās civillietās par zāļu patentiem Lietuvā. Lietas ar saistītas ar iedomātu patenta īpašnieka tiesību aizskārumu un patenta anulēšanu Lietuvā.
Tiesa šobrīd vēl aizvien izskata galvenās lietas.
Mūsu klienta vārdā mums ir izdevies panākt klienta iespējamo zaudējumu kompensāciju, kas radušies pagaidu pienākumrīkojuma par zāļu, kuru aktīvā viela ir līdzīga farmaceitiskā produkta patentam, tirdzniecības apturēšanu rezultātā.
Pienākums nodrošināt ierosinātās tiesvedības radīto iespējamo zaudējumu kompensāciju ir visai neparasta prakse Lietuvā, tādējādi, ņemto vērā iespējamo zaudējumu milzīgo summu, lieta, visticamāk, radīs jaunu vietēja mēroga precedentu.