Pieredze
Lietuva
Veselības aprūpe un dzīvības zinātnes
August 14, 2015

Vadoša nepatentēto zāļu ražošanas uzņēmuma pārstāvība

TRINITI patentpilnvarotais un partneris pārstāv vienu no vadošajiem nepatentēto zāļu ražošanas uzņēmumiem tiesas procesā par patenta reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.