Pieredze
Latvija
Korporatīvā pārvaldība, komerctiesības, uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana
March 28, 2022

TRINITI KONSULTĒ UTILITAS WIND 33 VĒJA ĢENERATORU PARKA IEGĀDĒ LATVIJĀ

TRINITI sniedza darījuma sagatavošanas un juridisko atbalstu Igaunijas enerģētikas uzņēmumam Utilitas Wind, 2022. gada martā iegādājoties Grobiņas vēja ģeneratoru parku. Vēja parks sastāv no 33 Enercon vēja turbīnām ar kopējo jaudu 19.8 MW. Darījuma gaitā tika iegādātas kapitāla daļas 12 uzņēmumos. Iegādātais Grobiņas vēja parks papildina jau Utilitas Wind īpašumā esošo 58.8 MW Tārgales vēja parku, kura iegādi 2021. gadā arī veica ar advokātu biroja TRINITI iesaisti.

Utilitas Wind plāno turpināt vēja turbīnu ekspluatāciju un paplašināt atjaunojamās enerģijas portfeli Latvijā. Iegādājoties Grobiņas vēja parku un turpinot Tārgales vēja parka celtniecību,  Utilitas Wind ar TRINITI atbalstu strādā pie tā, lai uzlabotu Latvijas enerģētisko drošību, samazinātu atkarību no importa enerģijas avotiem un palielinātu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru. Tādējādi tiek sasniegti arī Eiropas Savienības noteiktie atjaunojamās enerģijas proporcijas sasniedzamie mērķi Latvijā.

Utilitas ir lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs Igaunijā, kā arī lielākais centralizētās siltumapgādes operators valstī.