Pieredze
Lietuva
Korporatīvā pārvaldība, komerctiesības, uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana
August 14, 2015

Tipogrāfijas un multimediju uzņēmuma īpašumtiesību atsavināšana

TRINITI konsultēja Lihtenšteinas kontrolakciju sabiedrību, tai iegādājoties 100% līdzdalības Lietuvas tipogrāfijas un multimediju uzņēmumā Floramedia Baltic.