Pieredze
Igaunija
Korporatīvā pārvaldība, komerctiesības, uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana
August 13, 2015

Thomson Reuters juridiskā konsultēšana

TRINITI ir Thomson Reuters meitasuzņēmumu Latvijā un Igaunijā – Reuters Latvija un Reuters Estonia Ltd – juridiskais konsultants visdažādākajos korporatīvo un komerctiesību jautājumos.