Pieredze
Lietuva
Darba lietas
August 14, 2015

PUMA konsultēšana dažādos ar darba tiesībām saistītos jautājumos

TRINITI konsultēja PUMA par vadības nomaiņu Lietuvas filiālē, kā arī vadītāja darba līguma noteikumiem un nosacījumiem.