Pieredze
Latvija
Darba lietas
August 14, 2015

Baxter konsultēšana cilvēkresursu vadības jautājumos

TRINTI komanda konsultēja Baxter (globālu, diversificētu veselības aprūpes uzņēmumu) Baltijas valstīs saistībā ar dažādiem personāla vadības jautājumiem, izstrādāja darba tiesisko attiecību dokumentāciju un sniedza slēdzienus par darbinieku nodošanu Baltijas valstīs, darba tiesisko attiecību izbeigšanu un citiem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītajiem jautājumiem.