Pieredze
Lietuva
Darba lietas
August 14, 2015

Deutsche Bahn International konsultēšana par darba tiesisko attiecību izbeigšanu

TRINTI konsultēja Deutsche Bahn International Viļņas filiāli par darba līguma ar vadītāju izbeigšanu. Jautājumam bija piemērojami gan Lietuvas, gan Vācijas tiesību akti.