Pieredze
Igaunija
Lauksaimniecība un pārtikas ražošana
Korporatīvā pārvaldība, komerctiesības, uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana
August 17, 2015

Õnne piena ražošanas saimniecības pārdošana

TRINITI vadīja 100 % Õnne piena ražošanas saimniecības kapitāla daļu pārdošanas procesu. Šī saimniecība ir lielākais piena ražotājs Igaunijas centrālajā daļā ar vienu no modernākajām ražotnēm, kuras jauda ir vairāk nekā 700 piena govju. Uzdevums ietvēra piedāvājuma organizēšanu, iespējamo investoru atrašanu, atbalstu revīzijas procesā, līgumu sagatavošanu un saskaņošanu, kā arī darījuma noslēgšanu.