Pieredze
Igaunija
Publiskais iepirkums. PPP
August 14, 2015

Igaunijas skolas rekonstrukcijas iepirkums

TRINITI konsultēja Harku lauku pašvaldību saistībā ar Vääna skolas rekonstrukcijas iepirkuma procedūru un tai sekojošo strīdu. Pasūtītājs procedūras ietvaros bija spiests pieņemt virkni lēmumu un visbeidzot izslēgt pretendentu, kuram trūka atsauksmju, kas nepieciešamas iepirkumam, un kurš bija iesniedzis nepatiesu informāciju. Apelāciju komiteja atteicās izskatīt izslēgtā pretendenta pārsūdzību, jo apelācijas iesniedzējs nepārsūdzēja lēmumu izslēgt attiecīgo pretendentu, kas tieši attiecās uz apelācijas iesniedzēju, bet tā vietā pārsūdzēja lēmumu par uzvarējušo pretendentu. Harku lauku pašvaldības vadības iepirkuma procedūras ietvaros pieņemtie lēmumi palika spēkā.