Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

Top autonomās braukšanas regulējuma priekšlikumi

Triniti eksperti piedalās LR Satiksmes ministrijas organizētā darba grupā “Starpinstitūciju darba grupa autonomās braukšanas iniciatīvas attīstībai Latvijā”. Pašlaik Latvijas Republikas normatīvie akti neregulē transportlīdzekļu ekspluatāciju autonomā režīmā uz koplietošanas ceļiem. Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus autonomo transportlīdzekļu testēšanas regulējuma izstrādei.

Sabalansējot tehnoloģiju attīstības un pārdomātas likumdošanas izstrādes vajadzības, darba grupas pieeja ir strādāt ar esošo likumdošanas ietvaru, regulējuma priekšlikumu tapšanā ievērojot esošos transportlīdzekļa vadītāja un viņa pienākuma jēdzienus un kvalitatīvi izstrādājot prasības testa transportlīdzekļiem, videi un vadītājam.