Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

PPP likuma grozījumi

2016. gada 15. decembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā (turpmāk tekstā- PPP), kuri stāsies spēkā 2017. gada martā. Tie paredz vairākas būtiskas izmaiņaspublisko iepirkumu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jomā. Jaunā iepirkuma kārtība veidota, pamatojoties uz trīs jaunām Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām, ieviešot Eiropas Savienības prasības, pilnveidojot iepirkuma kārtību un tā tiesisko regulējumu Latvijā.

Jaunais regulējums sevī ietver vairākas novitātes, tostarp izņēmumus un izmaiņas iepirkumu procedūrā, kuru galvenais mērķis ir procesa pilnveidošana, to atvieglojot, padarot to efektīvāku un vieglāk pieejamu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Būtiskākie grozījumi PPP likumā:

  • Paplašināts izņēmumu saraksts gadījumiem, kuros nepiemēro PPP likumu;
  • Noteikta lielāka summa, no kuras tas piemērojams, attiecīgi pakalpojumiem un piegādēm — 10 000 eiro, būvdarbiem — 20 000 eiro;
  • Ieviests depozīta maksājums, apstrīdot iepirkuma procedūras rezultātus;
  • Stingrāka apakšuzņēmēju kontrole;
  • Savlaicīgu potenciālo interesentu informēšana elektroniskajā sistēmā, līguma publicēšana elektroniski;
  • Paredzēta iespēja kandidātiem pieteikumu un piedāvājumu iesniegt elektroniski.

Likumprojekts tostarp paredz jaunu iepirkumu procedūru — sarunu procedūru. Šīs procedūras mērķis būs dot iespēju pretendentiem sarunu laikā izklāstīt piedāvājuma saturu un veikt izmaiņas atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Iepirkumu, kuru apmērs paredzēts līdz vienam miljonam eiro, vērtēšanas komisiju turpmāk veidos trīs cilvēku sastāvs, bet iepirkumu, kuru apmērs pārsniedz vienu miljonu eiro, vērtēšanas komisiju veidos vismaz pieci cilvēki. Likums arī nosaka, ka galvenais kritērijs līguma slēgšanai ar pretendentu ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Stājoties spēkā jaunajam likumam, publiskajiem iepirkumiem būtu jākļūst vieglāk pieejamiem, atklātākiem, ar brīvu konkurenci maksimāli efektīvai līdzekļu izmantošanai, samazinot visus riskus, minēts likumprojekta anotācijā.

Likums pieejams šeit.