Patirtis
Lietuva
26 liepos, 2021

TRINITI JUREX komanda sėkmingai apgynė nuomininko interesus ginče su nauju patalpų savininku

TRINITI JUREX advokatas Artūras Vaišvila su komanda sėkmingai apgynė nuomininko interesus byloje su pasikeitusiu patalpų savininku dėl sutarties pasibaigimo, nuomos mokesčio priteisimo ir nuomotojo vienašališko nuomos kainos sumažinimo atšaukimo. 

Klientas nuomojosi patalpas iš nuomotojo, kuris vėliau reorganizavimo būdu buvo prijungtas prie kitos įmonės ir baigė savo veiklą. Reorganizavimo būdu patalpų nuosavybė perėjo naujam savininkui. 

Klientas naująjį patalpų savininką nedelsiant informavo, kad naudodamasis jam kaip nuomininkui suteikta teise reikalauja laikyti nuomos sutartį pasibaigusia pasikeitus patalpų savininkui. Tačiau nuomotojas nesutiko su tuo ir kreipėsi į teismą dėl nuomos sutarties pasibaigimo pripažinimo nutrūkusia nuomininko iniciatyva ir nuomos mokesčio iš nuomininko priteisimo. 

Nuomotojo teigimu patalpų savininkas nepasikeitė, nes įmonės reorganizavimu buvo perleistos visos patalpų savininko, kaip nuomotojo, teisės ir pareigos, t. y. buvo sutarties tęstinumas. Be to, pasak nuomotojo, norint pasinaudoti teise laikyti nuomos sutartį pasibaigusia, nuomininkas privalo įrodyti, kad nuomotojo pasikeitimas gali turėti neigiamos įtakos nuomininkui ir nuomos santykių tęstinumui. Ieškovas įrodinėjo, kad nuomininkas galėjo nuomos sutartį nutraukti tik naująjį savininką raštu įspėjęs apie ketinimą nutraukti sutartį prieš sutartyje numatytą terminą, o kadangi nuomos santykiai pasibaigė ir nuomininkas patalpas grąžino anksčiau, tai nuomotojas prašė teismo priteisti iš kliento (nuomininko) sutarties nutraukimo mokestį ir nuomos mokestį už visą sutartyje numatytą įspėjimo terminą.

TRINITI JUREX komandai pavyko įrodyti, kad ieškovo reikalavimai ir jo pozicija buvo nepagrįsti. Teismas sutiko su tuo, kad nuomininkas teisėtai laikė nuomos sutartį pasibaigusia pasikeitus patalpų savininkui. Sutikdamas su kliento pozicija teismas taip pat nurodė kad:

  • nuomininkas, negali būti įpareigojamas pasiteisinti, kodėl jis nesutinka tęsti nuomos teisinių santykių su naujuoju patalpų savininku, ir negali būti įpareigojamas įrodyti neigiamą įtaką jo interesams.
  • nuomininko teisė reikalauti nuomos sutarties pasibaigimo pasikeitus nuomojamų patalpų savininkui yra absoliuti ir ji nepriklauso nuo to kokiu pagrindu pasikeitė patalpų savininkas.