Patirtis
Lietuva
3 gegužės, 2021

Triniti Jurex komanda sėkmingai apgynė kliento interesus pripažįstant visuotinį narių susirinkimą neteisėtu

TRINITI JUREX advokatai Jurgita Judickienė ir Artūras Vaišvila bei advokato padėjėja Mikolina Šoblinskaitė sėkmingai apgynė kliento interesus byloje prieš vienos institucijos profesinę sąjungą, kurios keli nariai, šalyje paskelbus karantiną, visuotinį narių susirinkimą organizavo įstatuose nenumatytu nuotoliniu būdu.  

Šiame susirinkime buvo  sprendžiami itin jautrūs su profesinės sąjungos valdymu bei tolesne jos veikla susiję klausimai, tačiau narių teisės užduoti klausimus, diskutuoti bei išreikšti savo nuomonę realiuoju laiku buvo apribotos. Teismas pripažino įvykusį visuotinį narių susirinkimą neteisėtu, o jame priimtus sprendimus  negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti teismą, kad organizuojant susirinkimą įstatuose nenumatytu nuotoliniu būdu nariams neturi būti atimta teisė balsuoti (reikalaujant, kad prabalsuota būtų tik rašytiniu būdu iš anksto) bei teisė pasisakyti ir užduoti klausimus prieš pradedant balsavimą. Todėl nuotoliniu būdu rengiant susirinkimą privalo būti įvertintos balsavimo techninės galimybės tam, kad būtų sudaryta galimybė nariams balsuoti realiuoju laiku. 

Teismo vertinimu, tokios galimybės galėtų būti sudaromos naudojant garso ir vaizdo įrašymo ar tik garso įrašymo techniką, sudarant galimybę pasakius asmens duomenis balsuoti žodžiu bei fiksuojant balsavimo rezultatus pildant atitinkamą dokumentą (dokumentų pildymui gali būti sudaryta komisija) ir pan. Teismas taip pat išreiškė abejones ir dėl susirinkime priimtų sprendimų materialiuoju aspektu, akcentuodamas vieną esminių profesinės sąjungos veiklos principų, t. y. demokratiją. 

Priimtas teismo sprendimas parodo, kad šalyje įvestas karantinas negali būti pateisinama priežastis susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu nesudarius techninių galimybių  balsuoti realiuoju laiku užtikrinant jų teises.

Siekiant išvengti panašių ginčų dėl susirinkimų organizavimo nuotoliniu būdu, kai tokio susirinkimo organizavimo būdo nenumato nei įstatymas, nei įstatai, rekomenduojame susirinkimus organizuoti tik esant neatidėliotiniems atvejams ir tik parengus susirinkimo organizavimo nuotoliniu būdu tvarką.

Dokumentas turi reglamentuoti esminius tokio susirinkimo organizavimo aspektus, o taip pat užtikrintų susirinkimo skaidrumą, kiekvieno organizacijos nario teises, nepaliekant galimybių piktnaudžiauti.