Patirtis
Lietuva
Žemės ūkis ir maisto pramonė
Ginčai, arbitražas ir konfliktų valdymas
5 rugsėjo, 2022

Triniti Jurex komanda sėkmingai apgynė kliento interesus ginče dėl didelės parduotų prekių kokybės ir atitikimo sutarties reikalavimams

TRINITI JUREX advokatė Jurgita Judickienė su komanda sėkmingai apgynė kliento interesus byloje prieš ieškovą, kuris teigė, kad dalis jo iš kliento įsigytų prekių – nugriebto pieno miltelių buvo nekokybiškos, kad po prekių pristatymo pirkėjui į užsienio valstybę ir net dalies jų sunaudojimo kitų produktų gamyboje, buvo nustatyta parduotų prekių sudėtyje esanti teisės aktais draudžiama medžiaga – chloramfenikolis.

Ieškovas reiškė reikalavimą klientui sumažinti neva nekokybiškos prekių dalies kainą iki nulio ir atlyginti nuostolius dėl prekių bei produkcijos, kurią gaminant buvo panaudotos prekės sunaikinimo, pašalinimo iš rinkos ir kt.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti teismą, kad prekės, jų pardavimo ir perdavimo metu atitiko sutarties ir teisės aktų reikalavimus, jų sudėtyje nebuvo jokių draudžiamų medžiagų taip pat, kad laboratorijų išvados, kuriomis remdamasis ieškovas įrodinėjo prekių nekokybiškumą, negali būti laikomos patikimais įrodymais, patvirtinančiais būtent kliento parduotų prekių nekokybiškumą. Teismas sutiko su kliento pozicija, kad iš Ieškovo teiktų laboratorijų tyrimo rezultatų negalima daryti išvados, kad ieškovo (ar susijusių bendrovių) inicijuoti laboratoriniai mėginių tyrimai buvo atlikti iš produkcijos, įgytos iš atsakovo ir, kad mėginiai buvo imti tinkamai.

Ši byla buvo įdomi ir tuo, kad kritikuodamas prekių gamintojo ir kitų byloje dalyvavusių asmenų teiktus įrodymus apie prieš prekių pardavimą joms atliktus kokybės tyrimus, kurių metu draudžiamų medžiagų nebuvo rasta, ieškovas tvirtino, jog tyrimai, kuriais Lietuvoje nustatinėjama pieno, nugriebto pieno miltelių kokybė, neatitinka Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų yra nepakankamai efektyvūs (jautrūs) draudžiamai medžiagai (chloramfenikoliui) nustatyti. Bet ir šis ieškovo argumentas teismo buvo atmestas pabrėžiant, kad ieškovas turėjo įrodyti ne tyrimų veiksmingumą, bet aplinkybę, kad produkcija jam buvo perduota nekokybiška.