Patirtis
Lietuva
Darbo teisė
26 birželio, 2024

Prisidėjome taikiai išsprendžiant ginčą dėl terminuotų darbo sutarčių taikymo praktikos

Džiaugiamės padėję taikiai išspręsti teisinį ginčą, kuriame buvo nagrinėjamas klausimas dėl terminuotų darbo sutarčių taikymo praktikos. Atsakovas – viena iš didžiausią sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje – formavo praktiką, kad konkurso būdu terminuotam laikui užėmus vadovaujančias pareigas, darbas jose nesibaigia suėjus maksimaliam Darbo kodekse nustatytam 5-erių metų terminui, o toliau pratęsdavo darbo sutartis neapibrėžtam laikui „iki kito konkurso“. Taip asmuo, esantis šiose pareigose, toliau likdavo eiti pareigas ilgiau negu 5-erius metus pagal terminuotą darbo sutartį, nors Darbo kodeksas ir kiti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai neleidžia sudaryti darbo sutarties ilgesniam negu 5-erių metų terminui arba, jeigu terminuota sutartis tęsiasi ilgiau šio termino, ji laikoma neterminuota.

Esant šiai ydingai terminuotų darbo sutarčių taikymo praktikai buvo paneigiamas Darbo kodekso reguliavimas, skirtas riboti terminuotų darbo sutarčių sudarymą ir jas taikyti tik išimtiniais atvejais. Džiugu tai, kad šalys šioje byloje galiausiai rado abiem labiausiai priimtiną ginčo sprendimo būdą ir bylą baigė taikos sutartimi.