Patirtis
Lietuva
Žemės ūkis ir maisto pramonė
Aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (ASV)
Nekilnojamojo turto ir statybos teisė
21 vasario, 2022

TRINITI JUREX atliko 3 vėjo jėgainių parkų, kurių bendra galia siekia 400 MW, vystymo ir statybos teisinį patikrinimą

TRINITI JUREX Nekilnojamojo turto ir statybų komanda atliko vėjo jėgainių parkų vietos ir statybos galimybių teisinį patikrinimą, konsultavo dėl vietos atsinaujinančiosios energijos rinkos reguliavimo, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ir susijusių rizikų. Atlikdama išsamų patikrinimą Nekilnojamojo turto ir statybos komanda įvertino žemės nuomos sutartis, teritorijų planavimo dokumentus, vėjo jėgainių parko projektavimo darbų sutartis ir nustatė esamas rizikas, galinčias kilti vėjo jėgainių parkų plėtros procese bei vėjo parkų statybos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Patikrinimo sudėtingumą lėmė parkų teritorijos dydis, vėjo jėgainių skaičius, žemės sklypų savininkų skaičius, numatomai parkų teritorijai taikomi veiklos apribojimai.