Patirtis
Lietuva
Intelektinės nuosavybės teisė
12 kovo, 2019

TRINITI gynė gerai žinomos apatinio trikotažo gamintojo prekių ženklų savininko teises

TRINITI gynė stambaus kliento – gerai žinomos apatinio trikotažo gamintojos – prekių ženklų savininko teises Lietuvoje bylose prieš pardavėjus, kurių parduotuvės neatitiko kliento keliamų su prekių pateikimu susijusių reikalavimų: teikė įvairiapusiškas konsultacijas, rengė ir įgyvendino kovos prieš prekių ženklo savininko teises Lietuvoje galimai pažeidžiančius prekių platintojus strategiją. TRINITI advokatai konsultuoją klientą, rengia reikalavimus nutraukti neteisėtus veiksmus bei teikia kitas susijusias teisines paslaugas.