Patirtis
Lietuva
Mokesčių teisė
6 gegužės, 2020

TRINITI atstovavo klientą mokestiniame ginče ir padėjo sumažinti priskaičiuotų mokesčių dydį

TRINITI atstovavo klientą administracinėje byloje, kurioje buvo nagrinėjamas kliento mokestinis ginčas su Valstybine mokesčių inspekcija. Mokestinių ginčų komisijai priėmus nepalankų klientui sprendimą, Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos Vyriausiajame Administraciniame Teisme visgi pavyko įrodyti tai, kas atrodė logiška ir akivaizdu:

1) Nėra pagrindo Gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinti gyventojo gautas pajamas pagal sandorius, kurie vėliau (kitais mokestiniais laikotarpiais) teismo buvo pripažinti negaliojančiais, o lėšos grąžintos jų mokėtojams;

2) Gyventojo įsigytas daugiau kaip 13 metų senumo nebaigtas statyti pastatas, gyventojui neatlikus jokių jo pagerinimo darbų ir jį vėliau pardavus, nėra laikomas nauju pastatu ar statiniu pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, o pajamos, gautos už tokio pastato pardavimą, nelaikomos Pridėtinės vertės mokesčio objektu. Atsižvelgiant į tai, Valstybinė mokesčių inspekcija turės perskaičiuoti klientui priskaičiuotas mokesčių sumas ir jas atitinkamai sumažinti.