Patirtis
Lietuva
Ginčai, arbitražas ir konfliktų valdymas
30 sausio, 2023

Sėkmingai apgynėme kliento interesus byloje dėl patalpų nuomos mokesčio

TRINITI JUREX advokatas Artūras Vaišvila su komanda sėkmingai apgynė kliento interesus byloje su ieškovu dėl patalpų nuomos mokesčio. Ieškovas reiškė reikalavimą priteisti iš kliento 79 000 Eur patalpų nuomos mokestį, nesumokėtą už tris metus. Nors nuomos sutartis pasirašyta nebuvo, ieškovas savo teisę į nuomos mokestį grindė žodine nuomos sutartimi, daugiau kaip 5 metus trunkančiais nuomos santykiais, ieškovo išrašytomis, o kliento priimtomis PVM sąskaitomis faktūromis, tarpusavio skolų suderinimo aktu ir kliento pasirašytu skolos sumokėjimo grafiku.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti teismą, kad tarp šalių nebuvo susiklostę nuomos santykiai, kad vien PVM sąskaitos faktūros išrašymas nėra pakankamos padaryti išvadai, kad šalis siejo nuomos teisiniai santykiai, kad pagrindinė PVM sąskaitos faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė, kad nė viename iš į bylą pateiktų dokumentų nėra užfiksuota, kad tarp šalių buvo sudaryta nuomos sutartis, suderintos esminės nuomos sutarties sąlygos – patalpų nuomos kaina, nuomos terminas, atsiskaitymo tvarka ir kt.. Todėl teismas padarė išvadą, kad labiau tikėtina, jog tarp šalių dėl patalpų buvo susiklostę ne nuomos, o panaudos teisiniai santykiai, dėl to už naudojimąsi patalpomis laikotarpiu klientas nėra skolingas ieškovui.

Išvada: jeigu norite, kad būtų apsaugoti Jūsų, kaip nuomininko ar nuomotojo, interesai, būtina tinkamai įgyvendinti savo teises, visų pirma, sudarant sutartį bei atliekant kitus būtinus veiksmus tos sutarties vykdymui bei savalaikiai imantis atitinkamų priemonių, kai viena ar kita šalis tinkamai nevykdo prisiimtų įsipareigojimų.