Patirtis
Lietuva
Bankroto ir restruktūrizavimo teisė
22 gruodžio, 2022

Sėkmingai apginti kliento interesai byloje dėl bankroto iškėlimo

TRINITI JUREX advokatas Artūras Vaišvila su komanda sėkmingai apgynė kliento interesus byloje dėl bankroto bylos klientui iškėlimo. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo nutartį ir pareiškimą dėl bankroto bylos klientui iškėlimo atmetė. Pirmos instancijos teismas vien tik formaliais pagrindais buvo tenkinęs pareiškėjo prašymą ir iškėlęs klientui bankroto bylą, tuo labai apsunkindamas ir komplikuodamas kliento vykdomą veiklą.

Remiantis nuoseklia Lietuvos apeliacinio teismo praktika, tuo atveju, kai priimama nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, nors ši nutartis dar nėra įsiteisėjusi, pradeda veikti viešasis interesas, kuriuo siekiama pašalinti iš rinkos būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, taip pat ir paties skolininko interesus, užkertant kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti Lietuvos apeliacinį teismą, jog nepakanka vien tik pareiškėjo pareiškimo, o būtina vadovautis verslo logika bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, kad klausimas dėl įmonės nemokumo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes:

1) ar juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį;

2) ar juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams;

3) ar juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti teismą, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, kadangi greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties ir sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki.