Patirtis
Lietuva
Ginčai, arbitražas ir konfliktų valdymas
30 rugsėjo, 2020

JUREX sėkmingai apgynė investuotojo interesus verslo ginče dėl daugiau nei 1,4 mln. EUR nuostolių atlyginimo

Vienas iš Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrų, siekdamas įgyvendinti sąvartyno išskiriamų dujų utilizavimo elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai projektą, paskelbė investicinį konkursą. JUREX klientas, susipažinęs su investicinio konkurso sąlygomis, jose pateiktais duomenimis apie sąvartyne esantį ir būsimą (prognozuojamą) dujų kiekį, jų sudėtį, išgavimo efektyvumą, pateikė regioniniam atliekų tvarkymo centrui pasiūlymą ir laimėjo konkursą. Šalims sudarius sutartį, JUREX klientas savo lėšomis pastatė (įrengė) dujų surinkimo ir utilizavimo, paverčiant dujų energiją į naudingą elektros ir (ar) šilumos energiją, techniką, pradėjo ją eksploatuoti, tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad sąvartyne nėra tiek dujų, kiek buvo nurodyta investicinio konkurso dokumentuose. Per kelerius veiklos vykdymo metus JUREX klientas faktiškai išgavo kelis kartus mažiau dujų lyginant su regioninio atliekų tvarkymo centro užsakymu trečiojo asmens parengtoje tyrimo ataskaitoje prognozuotais išgauti kiekiais. Atitinkamai JUREX klientas pagamino ir pardavė žymiai mažiau elektros ir šilumos energijos nei dalyvaudamas investiciniame konkurse pagrįstai numatė ir tikėjosi pagaminti bei parduoti. Dėl šios priežasties JUREX klientas kiekvienais dujų surinkimo ir utilizavimo veiklos vykdymo metais patyrė nuostolių (inter alia negavo planuotų pajamų), kuriuos byloje siekė prisiteisti iš regioninio atliekų tvarkymo centro.

Ko gero, verta pažymėti, jog kliento interesams JUREX ėmėsi atstovauti po to, kai jo ieškinys buvo atmestas tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje. Kitaip tariant, JUREX įsitraukė į procesą, kuomet klientui buvo likusi vienintelė viltis – kasacija. Ir ši viltis išsipildė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino žemesnių instancijų teismų sprendimus ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Bylą iš naujo (antrą kartą) išnagrinėję teismai nusprendė, jog ginčo atveju egzistuoja visos regioninio atliekų tvarkymo centro civilinės atsakomybės sąlygos. Teismų vertinimu, investicinio konkurso sąlygose pateikta informacija apie dujų kiekį ir prognozuojamas gavybos apimtis buvo suformuluota pakankamai aiškiai ir tiksliai, suponavo išvadą apie jos patikimumą, neteikė pagrindo ja abejoti ir buvo esminė potencialiems konkurso dalyviams. Teismo ekspertizės pagalba byloje buvo nustatyta, jog ši informacija buvo neteisinga. Atsižvelgiant į tai, teismai konstatavo, kad regioninis atliekų tvarkymo centras, investicinio konkurso sąlygose pateikdamas klaidingą informaciją, turėjusią esminės reikšmės investuotojui apsisprendžiant dėl dalyvavimo konkurse, pasiūlymo pateikimo, jo turinio (įskaitant kainą) bei sutarties sudarymo, atliko neteisėtus veiksmus. Be to, teismai konstatavo, jog regioninio atliekų tvarkymo centro neteisėti veiksmai pasireiškė dar ir sąvartyne buvusio dujų kiekio neišsaugojimu iki jo eksploatacijos pradžios. Galiausiai teismai priėjo prie išvados, jog dėl pirmiau nurodytų neteisėtų veiksmų JUREX klientas, vykdydamas sutartį, viena vertus, patyrė tiesioginių nuostolių, antra vertus, negavo pajamų. JUREX klientui iš regioninio atliekų tvarkymo centro buvo prisiteista daugiau nei 1,4 mln. EUR nuostolių. Kliento naudai šią dieną taip pat yra susidarę jau daugiau nei 0,4 mln. procesinių palūkanų.