Patirtis
Lietuva
Administracinė teisė
Baudžiamoji teisė
21 vasario, 2021

Dėl nepriekaištingos reputacijos pagal ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatos

Advokatas Laimonas Judickas sėkmingai apgynė kliento interesus byloje, kurioje buvo ginčijamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato sprendimas atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje taikė Konstitucinio Teismo 2020 m. birželio 5 d. nutarimą, kuriuo Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatos pripažintos  prieštaraujančiomis konstituciniam teisinės valstybės principui. 

Konstitucinis Teismas 2020 m. birželio 5 d. nutarimu nustatė, kad Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2019 m. birželio 27 d. redakcija; TAR, 2019 m. birželio 28 d., Nr. 10570) 18 str. 2 d. 1–4 p. tiek, kiek juose nurodyti asmenys neterminuotai nėra laikomi nepriekaištingos reputacijos asmenimis ir pagal šio įstatymo 17 str. 1 d. 2 p. visam laikui netenka teisės įsigyti ir turėti šio įstatymo 3 str. 6–10 p. nurodytų ginklų, B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.  

Konstitucinis Teismas 2020 m. birželio 5 d. nutarimu, atidėjo priimto nutarimo įsigaliojimą iki 2020 m. gruodžio 31 d., tikslu įstatymų leidėjui suteikti laiko, jeigu jis nuspręstų, nustatyti kitokį, Konstituciją atitinkantį, teisinį reguliavimą, įtvirtintą Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 str. 2 d. 1–4 p. Pažymėtina, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. įstatymų leidėjas nepriėmė ir nepakeitė teisinio reguliavimo, įtvirtinto Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose.

Byloje susiklosčiusi situacija, kai įstatymų leidėjas nepriima tam tikrų teisės aktų pakeitimų dėl ko tenka vadovautis Konstitucinio Teismo nutarimais, nėra unikali. Šiuo atveju, kaip pavyzdys būtų situacija su „X“, W“ raidžių LR piliečių asmens dokumentuose rašymo, kai įstatymu tokios tvarkos nėra, tačiau institucijoms privaloma vadovautis teismų priimtais sprendimais. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje priėmė sprendimą, kuriuo panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą ir tenkino pareiškėjo skundą bei įpareigojo Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą  iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti jam leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2020 m. birželio 5 d. nutarime pateiktus išaiškinimus.