Patirtis
Lietuva
Technologijos, komunikacijos ir žiniasklaida
IT, duomenų apsauga ir privatumas
7 kovo, 2023

Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Konsultavome daugiakanalės rinkodaros automatizavimo kompaniją „Omnisend“ dėl duomenų perdavimo mechanizmų tarptautinėje įmonių grupėje, kai asmens duomenys gali būti perduodami tiek iš Europos Ekonominės Erdvės, tiek ir iš Jungtinės Karalystės į trečiąsias valstybes. TRINITI JUREX komanda taip pat konsultavo klientą dėl praktinių įgyvendinimo klausimų, susijusių su Europos Komisijos Standartinių sutarčių sąlygų taikymu kartu su jų atitikmeniu Jungtinėje Karalystėje – tarptautinio duomenų perdavimo susitarimu.

Šie klausimai tapo ypač aktualūs tarptautinėmis įmonėms, veikiančioms Europos Ekonominėje Erdvėje, Jungtinėje Karalystėje bei trečiosiose valstybėse, Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos bei Europos Teisingumo Teisimui priėmus sprendimą Schrems II byloje, kuri smarkiai paveikė asmens duomenų perdavimą už ES ir EEE ribų.