Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Reikalinga Konstantino konsultacija?

Viešųjų pirkimų teisininko košmaras: „Jūs nesilaikėte privalomos ikiteisminės ginčo tvarkos“

Ar pažįstama situacija, kuomet perkančioji organizacija (PO):

1) pirmą pretenziją dėl konkurento pasiūlymo atmetimo tenkina;

2) grįžta į pasiūlymų vertinimo stadiją, panaikina ankstesnį sprendimą, bet konkurento pasiūlymo neatmeta;

3) iš naujo įvertina laimėjusio dalyvio pasiūlymą (galbūt kreipiasi papildomos informacijos ir dokumentų „just in case“);

4) priima naują sprendimą, tačiau jo turinys analogiškas – tas pats dalyvis vėl pirmoje vietoje.

Ką daryti toliau? Teikti antrą pretenziją dėl naujo sprendimo, o galbūt reikėjo teikti ieškinį dėl pirmo sprendimo? Situacija primena procedūrinius spąstus – teiksi naują pretenziją, ji gali būti pakartotinė ir ieškinio terminai bus praleisti; teiksi ieškinį – oponentai sakys, kad reikėjo teikti pretenziją dėl naujo sprendimo ir netinkamai pasinaudota ikiteismine tvarka.

Tuomet byloje tenka aiškintis dviem frontais: šalutinis ginčo objektas – ikiteisminės ginčo tvarkos laikėmės ar ne, pagrindinis – oponento pasiūlymo ydingumas. Vertėtų aiškiai vieną dieną pasakyti: jei pirmasis sprendimas panaikintas ir priimtas naujas, tiekėjas privalo teikti antrąją pretenziją. Atrodo, kad kasacinis teismas iš esmės tai ir patvirtino 2024-05-07 nutartyje c. b. Nr. e3K-3-110-469/2024:

Trumpai situacija tokia:

1) 2023-04-14 PO nustatė pasiūlymų eilę;

2) 2023-05-05 tiekėjas pateikė pretenziją – prašė panaikinti pasiūlymų eilę, pašalinti konkurentą dėl melagingos informacijos pateikimo bei nacionalinio saugumo reikalavimų pažeidimo, perskaičiuoti kokybės balus;

3) 2023-05-15 PO atsisakė pašalinti pirmos vietos laimėtoją iš pirkimo, bet nusprendė detaliau nagrinėti kitus pretenzijos argumentus;

4) 2023-05-26 PO pasinaikino pirmą sprendimą dėl pasiūlymų eilės, perskaičiavo kokybės balus, bet pasiūlymų eilė nepasikeitė;

5) 2023-06-05 tiekėjas pateikė dar vieną pretenziją – jau dėl naujo sprendimo panaikinimo;

6) 2023-06-05 PO atmetė antrąją pretenziją (šioje vietoje būna atvejai, kad antra pretenzija nenagrinėjama, nes vertinama kaip pakartotinė);

7) 2023-06-05 ieškinys pasiekė teismą.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai vertino, kad terminas ieškiniui pareikšti prasidėjo nuo 2023-05-15 ir tiekėjas praleido šį terminą. Kasacinis teismas pasižiūrėjo į situaciją iš esmės per tiekėjo teisinių pažeidimo ir ikiteisminės stadijos esmę – pagrindinis ginčijamas sprendimas yra paskutinis PO sprendimas (2023-05-26).

Suformuoti pretenzijos ir ieškinio pateikimo terminų teisės aiškinimo ir taikymo taisykles visiems ginčams sunku, nes nesutarimai kyla dėl įvairiausių klausimų, priimami įvairios apimties sprendimai (dalis klausimų tenkinama, dalis ne).

Matyt pagrindinės žinutės tiekėjams panašiose situacijose būtų:

1) Atidžiai sekti kokius reikalavimus PO tenkina ir kokius atmeta;

2) Jei PO signalizuoja, kad „iš naujo vertins pasiūlymus“, „grįžta į pasiūlymų eilę“ laukti išnagrinėjimo rezultato;

3) Jei PO panaikino ankstesnį sprendimą dėl pirkimo laimėtojo nustatymo, toks sprendimas, kaip peržiūros objektas, išnyksta ir sprendžiame dėl naujos pretenzijos teikimo.

Iš perkančiųjų organizacijų pusės, tikiu, kad daugelis norėtų padėti tiekėjams ir neturėti ginčų lygioje vietoje. Pareiga bendradarbiauti ir profesionalumo standartai procedūrose veikia į abi puses, tad perkančioji organizacija turėtų veikti didžiausio skaidrumo principu ir aiškiai komunikuoti kokius sprendimus naikina ir laiko negaliojančiais, ar priima naują sprendimą, kokie motyvai tai lėmė. Taip atsirastų aiškumas abiems pusėms ir nereikėtų aiškintis tokių akivaizdžių klausimų kaip ikiteisminė ginčo tvarka.

Lietuviški linksmieji pirkimų kalneliai. Jei jūs šiuo metu susiduriate su procedūriniais galvosūkiais ar kitais viešųjų pirkimų klausimais – susisiekite! Mūsų patirtis padės greičiau ir efektyviau išspręsti šiuos rebusus.

Buvo aktualu?

Pamatykite visus (NE)VIEŠOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PASLAPTYS  įrašus vienoje vietoje! 🌐