Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Viešųjų pirkimų apžvalga: 2020 gruodis

Kviečiame susipažinti su mūsų kontoros Viešųjų pirkimų praktikos grupės parengtais patarimais, kaip dar sėkmingiau teikti pasiūlymus ir organizuoti pirkimus.

Pasiūlymas siaurąja prasme – patvirtinama daugiau galimybių pasiūlymo tikslinimui

Itin svarbūs pokyčiai: atveriamas kelias paaiškinti ne tik gramatines klaidas ar mažareikšmius formalumus. Svarbu žinoti:

  • VPĮ 55 straipsnio 9 dalis neskirta išimtinai gramatinėms (lingvistinėms) ar panašaus pobūdžio mažareikšmėms tiekėjų pasiūlymų atitikties vertinimo atžvilgiu klaidoms taisyti.
  • Leistiname pasiūlymo paaiškinime tam tikrais atvejais galimas ir pasiūlymą aiškinančio tiekėjo subjektyvumas (iki šiol praktikoje buvo akcentuojama priešingai).
  • Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama individuali situacija: naujų duomenų pateikimas, tiek jau pateiktų duomenų pakeitimas po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos nėra absoliučiai neleistini.
  • Paaiškinimais ar teikiamais naujais dokumentais negali būti pakeičiama pasiūlymo esmė, t.y. neatitinkantis pirkimo sąlygų pasiūlymas negali tapti atitinkančiu.

LAT 2020-11-11 nutartis c. b. Nr. e3K-3-272-378/2020

Melaginga informacija – perkančiosioms organizacijoms įtraukti tiekėjus į „melagių“ sąrašą darosi vis lengviau

Perkančiosios organizacijos gali lengviau nustatyti tiekėjus, teikusius melagingą informaciją: nebūtina konstatuoti tyčinio tiekėjo elgesio, užtenka, kad tiekėjas būtų pripažintas kaltu dėl tam tikro nerūpestingumo teikiant informaciją, pavyzdžiui, informaciją pateikė atmestinai ir „kūrybingai“: atliktą paprastąjį remontą nurodė kaip rekonstrukciją.

Perkančioji organizacija gali paprašyti tiekėjo tokią informaciją patikslinti ar pateikti papildomų duomenų, kurie išsklaidytų perkančiosios organizacijos abejones.

Perkančioji organizacija tuo atveju, jeigu nustato, kad tiekėjo pateikta melaginga informacija yra susijusi su pasitelkiamais trečiaisiais asmenimis, tokiam tiekėjui negali leisti pasitelkti naujų ūkio subjektų, nes tai suponuotų nesąžiningo elgesio pateisinimą bei tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą kitų pirkimo dalyvių atžvilgiu.

Tiekėjams rekomenduojame prieš dalyvaujant pirkime ypatingai atidžiai pasidomėti savo subrangovų teikiamos informacijos tikrumu, patikimumu, o kartu su pasiūlymu teikti tik informaciją, kurios teisingumu esate užtikrinti.

LAT 2020-10-24 nutartis c. b. e3K-3-426-248/2020

Kvalifikacijos tikslinimas – kur ribos?

Tiekėjai negali tikslinti savo kvalifikacijos duomenų tol, kol būtų priimtas jiems palankus sprendimas.

Perkančioji organizacija, leisdama tiekėjui tikslinti kvalifikacijos duomenis neribotą skaičių kartų, rizikuoja pažeisti kitų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

Perkančiosioms organizacijoms, tuo atveju jeigu tiekėjas, tikslindamas kvalifikacijos duomenis, neištaisė visų trūkumų arba padarė naujų klaidų, nebetaikoma pareiga prašyti tiekėją tokius duomenis tikslinti dar kartą.

LAT 2020-11-11 nutartis c. b. Nr. e3K-3-272-378/2020

Reikalavimai pasiūlymo pateikimui ir reikalavimai sutarties vykdymui – skirtingos pasekmės

Techninės specifikacijos nuostata gali būti suprantama ir kaip reikalavimas sutarties vykdymui, ir kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus. Kodėl svarbu atskirti?

Techninės specifikacijos nuostata – reikalavimas pasiūlymo pateikimui:

  • Vertinama atitiktis pasiūlymo pateikimo dienai
  • Teikti naujų duomenų vėliau negalima
  • Nepateikus įrodymų apie atitikimą – pasiūlymas atmetamas

LAT 2020-09-23 nutartis c. b. Nr. e3K-3-358-248/2020

Techninės specifikacijos nuostata – reikalavimas sutarties vykdymui:

  • Pasiūlymo vertinimo metu atitiktis netikrinama.
  • Tiekėjo pasiūlymas negali būti atmetamas.

Vadinasi, reikėtų vadovautis prezumpcija, kad techninės specifikacijos reikalavimai yra svarbūs pasiūlymo vertinimui, išskyrus atvejus, jei aiškiai nurodyta, kad techninės specifikacijos nuostata yra sutarties vykdymo reikalavimas.

LAT 2020-07-01 nutartis c. b. Nr. e3K-3-213-469/2020

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų dėl viešųjų pirkimų!